Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Un treball sobre contaminants emergents en aigües residuals liderat per l’ICRA, escollit com a Article Excepcional del 2020

Divendres, 25 Juny 2021

L’article titulat “Wide-scope target screening of >2000 emerging contaminants in wastewater samples with UPLC-Q-ToF-HRMS/MS and smart evaluation of its performance through the validation of 195 selected representative analytes” ha estat escollit com a “Article Excepcional del 2020 segons els Editors (Editor-Selected Outstanding Paper for 2020)” en la prestigiosa revista Journal of Hazardous Materials.

El mètode exposat en aquesta publicació permet l’avaluació de >2000 compostos químics en mostres d’aigua utilitzant estratègies d’anàlisi objectiva, incloent-hi la gran majoria de substàncies polars i semipolars que han estat reportades en la literatura. És el mètode més ampli desenvolupat fins ara pel que fa a nombre de substàncies i permet, per primera vegada, una avaluació integral sobre la presència i el comportament de contaminants orgànics durant els processos de tractament d’aigües. Aquest estudi obre la porta al desenvolupament de nous mètodes de validació i es convertirà en un referent per a l’avaluació del comportament dels contaminants orgànics durant el tractament d’aigües residuals, així com en altres processos.

Així mateix, aquest treball proposa un nou sistema de punts d’identificació (PI) basat en el que es descriu en la Decisió de la Comissió 2002/657 / CE per comunicar el nivell de confiança en la identificació de substàncies químiques. Aquest sistema té en compte el temps de retenció cromatogràfica, la precisió de la massa, el patró isotòpic i la fragmentació; aprofitant al màxim les capacitats dels nous instruments d’espectrometria de masses d’alta resolució (HRMS). Aquest sistema millora notablement l’actual, ja obsolet per les anàlisis realitzades amb HRMS (que s’ha convertit en imprescindible per realitzar investigacions avançades en el camp dels contaminants orgànics i l’avaluació dels tractaments d’aigües).

La realització d’aquest treball ha implicat una gran càrrega de treball i esforç en termes de personal, en el qual han col·laborat activament diverses institucions com la Universitat d’Atenes (Grècia), l’Institut Federal Suís de Ciència i Tecnologia Aquàtiques (Eawag, Suïssa), l’Institut de Biogeoquímica i Dinàmica de Contaminants (ETH, Suïssa) i l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), des d’on l’investigador Pablo Gago-Ferrero ha liderat el treball en el marc del projecte Marie Skłodowska-Curie Smart Workflow (conveni de subvenció No 747698, coordinadora: Mira Petrovic).

Comparteix