Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

FundBiodiv2021_GiroNat

01/10/2022 - 31/12/2025

Giro hacia la reNaturalización para una Girona más resiliente y saludable – (GiroNat)

GiroNat és un projecte compartit de ciutat, perdurable i demostratiu, que impulsa la biodiversitat i la infraestructura ecològica com a eixos vertebradors d’un GIR de 180 graus cap a una renaturalització urbana, transformant Girona en una ciutat més verda, resilient i saludable.

El projecte proposa una transformació urbana que doni resposta als reptes i oportunitats que afronta Girona com a ciutat mediterrània, universitària i educadors, socialment diversa, fluvial i pròxima a la natura. El projecte propose els següents girs:

• GIR estratègic en la planificació urbana, dotant la ciutat de la seva primera Estratègia Integral de Renaturalització, que projecti el full de ruta i actuacions a implantar a curt i llarg termini.
• GIR cap a la natura incrementant, millorant i connectant la infraestructura verda i blava per potenciar una distribució uniforme dels serveis ecosistèmics.
• GIR cap a la resiliència, apostant per la millora contínua de les polítiques ambientals municipals integrant de forma transversal les solucions basades en la natura (SBN).
• GIR cap a la salut preventiva, impulsant una ciutat més habitables y la infraestructura natural com a actiu de salut.
• GIR cap a la transformació social, garantint l’accés i l’ús de la natura a tota la ciutadania i contribuint a una ciutat més sensibilitzada i justa socialment i ambiental.
• GIR cap a la innovació, apostant per la cogeneració de coneixement, governança compartida, la incorporació de millors pràctiques i el foment de la transferibilitat i la replicabilitat de resultat.

ICRA contribueix en el projecte en dues grans actuacions: 1r) en el desenvolupament d’un model hidràulic de la xarxa de drenatge de Girona per tal d’avaluar l’impacte de la implementació de diferents solucions basades en la natura en quan a la reducció de volums de sobreiximent cap a medi natural, 2n) en l’avaluació de l’efectivitat de parets verdes pel tractament d’aigües grises per la seva reutilització.

La contribució d’ICRA al projecte està coordinada per Josep Pueyo i Lluís Corominas, i compta amb la participació de Joaquim Comas i de Rubén Oncala.

ENTITAT FINANÇADORA

INVESTIGADORS

Corominas Tabares, Lluís; Pueyo Ros, Josep; Comas Matas, Joaquim

INVESTIGADORS PRINCIPALS

Corominas Tabares, Lluís; Pueyo Ros, Josep

IMPORT ICRA

107122,95.-€