Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

GenCon20_Alter-C

01/09/2021 - 31/08/2025

Alteration of carbon sinks and sources in shrinking inland waters: ecosystem metabolism (Alter-C)

En moltes regions del món, les aigües continentals s’estan reduint a causa dels efectes combinats del canvi climàtic, l’extracció d’aigua i altres activitats humanes. Les seccions de les xarxes fluvials que indiquen aigües temporals s’expandeixen i es mantenen seques durant més temps, els llacs i les basses s’assequen deixant al descobert grans àrees de sediments abans inundats, i la superfície coberta d’aigua dels embassaments es redueix o fins i tot desapareix del tot quan les preses deixen de funcionar.

Aquests sediments emergits són propensos a la terrestreització (creixement de vegetació efímera o permanent). A més, la reducció dels nivells d’aigua i l’augment del temps de residència de l’aigua canvien el metabolisme aquàtic afavorint les vies metabòliques anaeròbiques. Paral·lelament, la geoquímica del sistema es veu afectada per l’alteració del pressupost hídric, modificant la dinàmica de la precipitació mineral i la dissolució entre la columna d’aigua i els sediments. En conseqüència, esperem un fort impacte de la reducció en la capacitat de les aigües continentals per segrestar carboni (C) de l’atmosfera, un servei rellevant que aquests ecosistemes proporcionen als humans.

L’objectiu del projecte coordinat Alter-C és entendre com els embornals i les fonts de C a les aigües continentals es veuen afectats per la reducció en les condicions presents i futures. Alter-C combina metodologies d’última generació amb una perspectiva integradora, incloses xarxes fluvials, llacs, estanys i embassaments, en un ambiciós programa de recerca que té en consideració els principals motors de la reducció de les aigües continentals: el canvi climàtic, l’extracció d’aigua i el desmantellament de preses.