Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

GESTOR

01/10/2016 - 31/03/2020

Desarrollo de una herramienta avanzada de Gestión preventiva y para la Eficiencia de recursos hídricos en infraestructuras de SaneamienTO uRbano

GESTOR és una nova eina de gestió, en procés de disseny i desenvolupament, per millorar la gestió actual dels actius de clavegueram, amb un èmfasi especial en tres aspectes específics: 1) detecció en línia de baix cost dels desbordaments de clavegueram combinats, 2) infiltració i exfiltració degudes a fuites de funcionament incorrecte de les canonades de clavegueram 3) reducció de la vida útil i col·lapse degut a la corrosió induïda generada per l’exposició al sulfur. GESTOR combina extensives campanyes de monitoratge de dades rellevants, eines de modelatge (com SWMM) vinculades a sistemes avançats de suport a la decisió i tècniques d’avaluació del cicle de vida. El desenvolupament de l’eina s’ha dut a terme en el sistema de clavegueram de Peníscola (Espanya).