Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

LineaEstrat21_4SM

01/11/2021 - 31/10/2024

Spread Sewer Sensing for Sustainable Management – 4SM

L’objectiu de 4SM és crear un nou conjunt de sensors i eines per a la gestió avançada i sostenible de sistemes d’aigües residuals. 4SM abordarà quatre dels reptes més importants per a una gestió òptima del clavegueram, com ara i) promoure el procés de digitalització de les xarxes de clavegueram, ii) millorar les capacitats de les eines de monitoratge actuals, iii) explorar la recuperació de recursos i energia dels claveguerams, i iv) desenvolupar mètodes altament innovadors per al control de la corrosió, toxicitat i olors.

En general, 4SM contribueix a maximitzar el rendiment dels sistemes urbans d’aigua en relació amb i) la reducció de l’impacte ambiental, ii) l’alerta davant el risc d’inundacions, iii) la resiliència de la infraestructura davant el canvi climàtic, iv) la utilització eficient de recursos, i v) la gestió a llarg termini dels actius de capital d’infraestructura.