Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

PCI2022_SAFE

01/06/2022 - 31/05/2025

Sustainable water reuse practices improving safety in agriculture, food and environment

PRIMA-SAFE “Pràctiques sostenibles de reutilització de l’aigua per millorar la seguretat en l’agricultura, alimentació i medi ambient”” (2022-2025) és un projecte PRIMA coordinat per la Università degli Studi della Basilicata (Itàlia), amb altres 11 socis (incloent ICRA) i un pressupost de gairebé 2,1 milions d’euros (finançat amb 1,5 milions d’euros).

PRIMA-SAFE es centra en les explotacions agrícoles de petits propietaris en àrees mediterrànies afectades per l’escassetat d’aigua, on aquestes explotacions proporcionen entre el 60% i el 80% dels aliments i, a causa de l’augment de la població mundial, estan sota una creixent pressió, especialment en regions rurals pobres. PRIMA-SAFE optimitzarà estratègies innovadores de reutilització de l’aigua, assegurant-ne la seguretat tant pel medi ambient com per a la salut humana, i promourà sistemes de producció agrícola més sostenibles a través d’una perspectiva integral de l’aigua. PRIMA-SAFE durà a terme les següents accions: a) desenvolupar, validar i optimitzar nous sistemes de tractament descentralitzats d’aigües residuals urbanes de baix cost i baix consum energètic; b) avaluar el seu impacte en el rendiment dels cultius, utilitzant eines modernes de genòmica i proteòmica, i en la biodiversitat local; c) monitorar contaminants emergents a l’aigua, el sòl i els cultius produïts, i avaluar la seguretat dels enfocaments proposats; d) minimitzar els impactes i promoure pràctiques respectuoses amb el medi ambient, com la gestió de plagues mitjançant biofertilizants; e) promoure l’acceptabilitat local dels agricultors.

ICRA, liderant la tasca 1.1, caracteritzarà contaminants emergents seleccionats en cultius (com ara tomàquets, orenga i lletugues) cultivats en el lloc (Tunísia, Marroc, Algèria, Grècia). ICRA lidera el WP2 i també realitzarà avaluacions de risc ambiental i de salut humana de les pràctiques de reg basades en la caracterització de l’aigua, el sòl i els cultius.