Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Retos20_ReUseMP3

01/09/2021 - 31/08/2024

Integrating nature-based water ReUse strategies with advanced Monitoring of the Presence and impact of MicroPollutants and MicroPlastics

L’any 2020, el Consell de la Unió Europea va proposar un nou reglament per reduir els riscos relacionats amb l’escassetat d’aigua, per augmentar la seva disponibilitat i fomentar la seva reutilització a l’agricultura d’una manera eficient (UE 2020/741). Els sistemes descentralitzats, amb separació a l’origen i posterior reutilització de l’aigua, permeten subministrar aigua regenerada a prop del punt on es produeixen les aigües residuals mateixes. En aquest context, les solucions basades o inspirades en la natura (NBS de l’anglès nature-based solutions) permeten tractar les aigües residuals de manera descentralitzada i, al mateix temps, poden ajudar a protegir i restaurar els ecosistemes naturals, modificats i urbanitzats, així com proporcionar altres co-beneficis i abordar reptes socials. D’altra banda, la producció d’aliments cultivats amb aigua regenerada permet la recuperació de nutrients i fomentar l’economia circular. Així, la separació en origen de les aigües grises i el seu tractament o reutilització mitjançant NBS descentralitzats (p. ex., aiguamolls construïts i horts urbans) es postulen com una opció molt sostenible. No obstant això, hi ha encara poca informació sobre les aigües grises en comparació amb altres tipus d’aigües residuals i, d’altra banda, la presència de microcontaminants orgànics en el cicle de l’aigua (incloent-hi les aigües grises i residuals) és motiu de preocupació per la seva possible toxicitat ambiental, fins i tot a baixes concentracions. Entre aquests compostos, els microplàstics, a més, son contaminants de preocupació emergent no només per a la salut mediambiental sinó també per a la humana. En aquest context, el projecte ReUseMP3 té com a objectiu explorar la viabilitat de l’ús de NBS, com els sistemes hidropònics, per tractar diferents tipus d’aigües residuals i grises i reutilitzar-les per produir aliments en les ciutats d’una forma més sostenible. En el projecte ReUseMP3 s’aplicaran una gran varietat de metodologies analítiques, incloses les anàlisis target de contaminants emergents ja coneguts, però també les anàlisis non-target de contaminants sospitosos i desconeguts per a així proporcionar una millor panoràmica sobre la presència i eliminació de contaminants emergents al llarg del cicle de reutilització de l’aigua. Els microplàstics i els seus additius seran també objecte d’investigació en els experiments a escala de laboratori en condicions controlades amb aigües residuals i grises reals, així com en els estudis de camp en condicions d’operació reals. Les dades generades durant el projecte alimentaran, d’una banda, una avaluació integral del risc de la presència de contaminants en tot el cicle de l’aigua, des de les fonts de contaminació fins al seu possible impacte en el medi ambient o per la salut humana; i, d’altra banda, permetran el desenvolupament d’eines innovadores per l’ajuda en la presa de decisions per a la gestió de l’aigua.