Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

SmartWaterTwin

01/09/2022 - 31/08/2025

Twinning Western Balkans Special- TWINNING FOR SMART WATER- THINKING AND RETHINKING WASTEWATER MANAGEMENT IN CIRCULAR ECONOMY FRAME

El Projecte SmartWaterTwin té com a objectiu impulsar el coneixement i l’excel·lència en la recerca a la República de Sèrbia en l’àmbit del tractament sostenible d’aigües residuals i la gestió, així com augmentar les capacitats científiques i tècniques de la institució en expansió, la Facultat de Ciències de la Universitat de Novi Sad (UNSPMF). A més, l’objectiu també és reforçar les habilitats de gestió de la recerca i administració de la UNSPMF per proporcionar serveis de suport adaptats als investigadors. D’aquesta manera, el grup de recerca de la UNSPMF actuarà com a centre neuràlgic per a tota la regió dels Balcans Occidentals, oferint solucions innovadores i de valor per a la cadena d’aprovisionament en el sector de l’aigua. La col·laboració del projecte SmartWaterTwin reuneix la UNSPMF, una institució de recerca sèrbia, i dues institucions de lideratge internacional: l’Institut Català de Recerca de l’Aigua – Investigació i Innovació per a l’ús sostenible de l’aigua, Espanya (ICRA) i el Laboratori d’Aigua, Medi Ambient i Sistemes Urbans de la Universitat Paris-Est Créteil, França (LEESU), contribuint a un desenvolupament més equilibrat de la recerca europea. L’objectiu principal del projecte és desenvolupar una plataforma única per a la interconnexió entre l’economia circular i el tractament d’aigües residuals per abastar els darrers avenços científics en aquest àmbit, així com per facilitar l’intercanvi d’expertesa i de dades i promoure la col·laboració de la recerca de Sèrbia amb els països de la UE participants i altres.

ENTITAT FINANÇADORA

COORDINADOR

COLABORADORS

INVESTIGADORS

Radjenovic, Jelena, Petrovic, Mira, Bertolini, Laura, Farré Olalla, Maria José, Pijuan Vilalta, Maite, Tornés Bes, Elisabet, Duinslaeger, Nick

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Radjenovic, Jelena

IMPORT ICRA

249677,50.-€