Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Effects of nutrient enrichment on epipelic diatom assemblages in a nutrient-rich lowland stream, Pampa Region, Argentina