Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

ESCASSETAT D'AIGUA I ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC I GLOBAL

Situat en la captivadora regió mediterrània, l’ICRA està a l’avantguarda de la lluita contra els apressants reptes que plantegen l’escassetat d’aigua i els efectes del canvi climàtic en els ecosistemes d’aigua dolça. El nostre estimat equip d’investigadors i científics col·labora incansablement per a aprofundir en el coneixement dels processos hidrològics i el funcionament dels ecosistemes aquàtics, desenvolupar models hidrològics avançats i idear enfocaments innovadors per a una gestió eficaç dels recursos hídrics. Amb un fort èmfasi en la gestió integrada dels recursos hídrics, el nostre institut col·labora activament amb les parts interessades, els responsables polítics i les comunitats locals per a aplicar solucions sostenibles adaptades al context únic de l’escassetat d’aigua a la regió mediterrània. Mitjançant la integració de simulacions del canvi climàtic en les nostres estratègies de gestió, ens esforcem per anticipar-nos als reptes futurs i adaptar els nostres plantejaments en conseqüència. També ens assegurem que les solucions que desenvolupem no sols siguin tècnica i científicament sòlides, sinó que també estiguin d’acord amb les necessitats i aspiracions de les persones directament afectades per l’escassetat d’aigua.

A través de la nostra recerca d’avantguarda, tractem de garantir la disponibilitat a llarg termini dels recursos hídrics, d’optimitzar l’assignació de l’aigua i de mitigar els impactes ecològics i socials de l’escassetat d’aigua. En concret, també integrem estudis sobre les repercussions del canvi climàtic global (inclosa la intermitència dels cabals, els fenòmens extrems i l’escalfament) en la biodiversitat d’aigua dolça i el funcionament dels ecosistemes. Mitjançant l’exploració de les intricades connexions entre el clima, l’ecologia, la hidrologia i els usos i la gestió de l’aigua, el nostre objectiu és fomentar la resiliència i el desenvolupament sostenible dels ecosistemes d’aigua dolça, enfront les canviants condicions ambientals. Uneixi’s a nosaltres en la nostra missió d’avançar en el coneixement, de desenvolupar solucions innovadores i de promoure una gestió ecològica i socialment racional dels recursos hídrics a la regió mediterrània i més enllà. Junts podem construir un futur en el qual l’escassetat d’aigua s’afronti amb estratègies adaptatives i pràctiques sostenibles que salvaguardin el nostre recurs més preuat.

Galeria d'imatges

Projectes relacionats