Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Taller internacional del projecte PRIMA-SAFE

La investigadora de l’ICRA-CERCA Sofia Semitsoglou-Tsiapou participarà al “Taller internacional sobre la reutilització sostenible de l’aigua a l’agricultura en el context del projecte PRIMA-SAFE” que se celebrarà a Tessalònica, Grècia, del 10 al 14 de juliol de 2024.

La investigadora de l’ICRA-CERCA Sofia Semitsoglou-Tsiapou participarà al “Taller internacional sobre la reutilització sostenible de l’aigua a l’agricultura en el context del projecte PRIMA-SAFE” que se celebrarà a Tessalònica, Grècia, del 10 al 14 de juliol de 2024.

El projecte PRIMA-SAFE optimitza estratègies innovadores de reutilització de l’aigua, assegurant-ne la seguretat tant pel medi ambient com per a la salut humana, i promou sistemes de producció agrícola més sostenibles a través d’una perspectiva integral de l’aigua.

La Dr. Semitsoglou-Tsiapou presentarà les activitats de l’ICRA-CERCA relacionades principalment amb l’estudi de la presència dels contaminants emergents als països implicats en el projecte, la preparació d’una llista harmonitzada de contaminants prioritaris per avaluar, així com els protocols que s’estan desenvolupant per analitzar aquests contaminants en el cultiu seleccionat (tomàquet).

  • Data

    Dimecres, 10 Juliol 2024

  • Comparteix