Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

VII Ciclo de Inteligencia Creativa

Girona- Roses

Cicle de conferencies organitzades per la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Roses, amb la participació de la Dra. Mira Petrovic i la Dra. Natalia Sergienko de l’ICRA 

Intel·ligència Creativa VII

Coordinador del cicle: Juan Jesús Aznar

El setè cicle de conferències de divulgació científica «Intel·ligència creativa» tindrà lloc, com és habitual, a la seu de la Casa de Cultura de la Diputació de Girona, però, en aquesta ocasió, l’endemà hi haurà una segona sessió a la vila de Roses.

La majoria dels recursos hídrics mundials (tres quartes parts) es troben en els oceans. La resta és aigua dolça, de la qual només el 0,3 % flueix pels rius i està disponible per al consum en llacs o embassaments.

L’aigua és un bé escàs. A les grans ciutats europees hi ha problemes per subministrar diàriament aigua potable per al consum humà, aigua neta per a l’ús domèstic, per a la indústria o el regadiu. Els nostres hàbits de consum propicien l’aparició de nous contaminants de l’aigua: fragàncies, fàrmacs, hormones, cosmètics, productes de neteja domèstica o de jardineria i altres substàncies.

Per tot això, dediquem aquest cicle a aquest bé essencial que ens dona la vida, l’aigua.

3 de novembre de 2021, a les 19.30 h, a la Casa de Cultura de la Diputació de Girona 4 de novembre de 2021, a les 12.00 h, al Teatre Municipal de Roses

L’aigua determina el clima i la nostra salut amb Joan O. Grimalt

En aquesta presentació es mostrarà com l’aigua és un element essencial del clima de la Terra i com les variacions en el fluxos dels corrents marins estan afectant el clima. També es mostrarà com s’utilitza l’aigua en els diferents països del món i com és un vector de transmissió de malalties quan no es gestiona bé.

Joan O. Grimalt és doctor en ciències químiques (UAB, 1983), professor d’investigació del CSIC (1992) i membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans (2013). Geoquímic orgànic ambiental dedicat a l’estudi dels compostos orgànics naturals i antropogènics com a indicadors del canvi climàtic i de l’estat de salut dels ecosistemes i organismes (inclosos els humans).

10 de novembre de 2021, a les 19.30 h, a la Casa de Cultura de la Diputació de Girona 11 de novembre de 2021, a les 12.00 h, al Teatre Municipal de Roses

Contaminants antropogènics en l’aigua. Fonts i impactes en el medi ambient aquàtic i en la salut humana amb Mira Petrovic

Els productes químics formen part de la nostra vida diària. L’activitat humana emet una gran quantitat de productes químics a l’entorn i el resultat és una exposició contínua a les comple- xes barreges químiques que afecten els ecosistemes i els éssers humans. L’aigua de rius i llacs o l’aigua subterrània sovint estan contaminades per aquests productes químics, als quals estem exposats a través de l’aigua potable.

Mira Petrovic és professora d’investigació de l’ICREA, des del 2005. Doctora en química per la Facultat d’Enginyeria i Tecnologies Químiques de la Universitat de Zagreb (Croàcia). Actual- ment és investigadora sènior a l’Institut Català d’Investigacions de l’Aigua (ICRA), on és cap de l’Àrea de Qualitat de l’Aigua i responsable de la línia d’investigació de contaminants en els processos del tractament d’aigües.

17 de novembre de 2021, a les 19.30 h, a la Casa de Cultura de la Diputació de Girona 18 de novembre de 2021, a les 12.00 h, al Teatre Municipal de Roses

Les aigües subterrànies. Conceptes, definicions i criteris bàsics, i exemples de gestió tècnica i governança a Catalunya amb Enric Vázquez-Suñé

En aquesta conferència es descriuran els conceptes i definicions principals en relació amb les aigües subterrànies, així com la seva importància ambiental i socioeconòmica. També es farà esment del procés de planificació i gestió d’aigües subterrànies derivat de la Directiva marc de l’aigua de la Unió Europea i les directives d’aigües subterrànies i es mostraran exemples d’aplicació a Catalunya.

Enric Vázquez-Suñé és vicerector de l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA) del CSIC. És llicenciat en geologia per la UB i doctor en hidrografia per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Civil de la UPC. Actual- ment és professor i membre del comitè docent del Curs internacional d’hidrologia subterrània i director del Màster professional en hidrologia subterrània.

24 de novembre, a les 19.30 h, a la Casa de Cultura de la Diputació de Girona 25 de novembre, a les 12.00 h, al Teatre Municipal de Roses

Reptes actuals en la gestió d’aigües residuals amb Natàlia Sergienko

El volum i la composició de les aigües resi- duals és una preocupació important per a la salut humana i ambiental i, per tant, la gestió de les aigües residuals ha suposat un desafia- ment constant des de l’antiguitat. Aquesta presentació oferirà un resum general de les tecnologies de tractament d’aigües residuals. També s’hi tractaran els reptes tecnològics i socials associats a la gestió de l’aigua.

Natalia Sergienko és graduada per la Facultat d’Enginyeria Civil (2013) de la Universitat Tècnica Estatal de Saratov (Rússia). Actualment, la seva investigació se centra en el desenvolupament d’una unitat de tractament electroquímic, capaç d’oxidar i eliminar de manera eficient el sulfur de les aigües residuals.

1 de desembre de 2021, a les 19.30 h, a la Casa de Cultura de la Diputació de Girona 2 de desembre de 2021, a les 12.00 h, al Teatre Municipal de Roses

Terra presa. Per una nova política de sediments amb Josep Joan Segarra

L’envelliment de les preses, la manca creixent de seguretat i la retenció de sediments als embassaments són problemes que afecten la major part de les conques hidrogràfiques mundials i especialment els deltes, que depenen del bon estat dels rius i de l’existència de cabals ecològics líquids i sòlids. A la conferència es farà un mosaic de la qüestió, que anirà des de les tècniques de gestió dels sediments fins a la caducitat de les concessions i els cànons ambientals.

Josep Juan Segarra és llicenciat en periodisme (2007) i en antropologia social i cultural (2021) per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Des de l’any 2000 participa en diferents organitzacions i moviments socials en defensa del riu i el delta de l’Ebre. Des del 2015 coordina la Cam- panya pels Sediments. És membre fundador de l’Associació Sediments, realitzador d’audiovisuals, poeta i gerent de l’empresa Poesia Surf Kaiak. A més, fa recerca i treball pràctic de bioconstrucció.