Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Patent DSU: Sistema de monitorització de desbordaments en xarxes de canonades. Inventors: Lluís Corominas, Vicenç Acuña, Oriol Gutierrez. Concedida: ES2490065.

Patent MBR Rend-cap device: Carcassa de membrana auto-muntadora per a l'aplicació de filtratge d'aigua de baixa pressió. Inventors: Raquel García-Pacheco (UdG) i Quim Comas (ICRA-UdG) Conjunta amb UdG. Sol·licitud: PCT/EP2021/052228.

Patent_e4H2O_Graphene: Mètode per preparar esponges revestides amb grafè, esponges obtingudes a partir d'aquestes, elèctrodes obtinguts a partir d'aquestes esponges i usos de les esponges per al tractament d'aigua. Inventors: Jelena Radjenovic (Prof. ICREA), Luís Pires, Nick Duinslaeger, Giannis Florjan Norra. Publicada: EP 3 978 432 A1 – Sol·licitud: PCT/EP2021/076930.