Catalan Water Research Institute research and innovation for the sustainable use of water

PUBLIC HEALTH PROBLEM OF RESISTANT BACTERIA IN LOW AND MIDDLE-INCOME COUNTRIES, FOLLOWING THE EXAMPLE OF MOLDOVA; [PROBLEMA BACTERIILOR REZISTENTE PENTRU SĂNĂTATEA PUBLICĂ ÎN ȚĂRILE CU VENITURI MICI ȘI MEDII DUPĂ EXEMPLUL MOLDOVEI]