Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Transport, tractament i gestió d’aigües residuals

La recerca realitzada en el marc d’aquesta línia pretén millorar les tecnologies actuals i desenvolupar eines noves per al tractament de les aigües residuals en el context de l’economia circular. L’objectiu no és només aconseguir els nivells de tractament desitjats, sinó també recuperar els valuosos recursos que contenen les aigües residuals, com a energia, nutrients i aigua. Això es duu a terme en tot el sistema de sanejament urbà, des de la font puntual d’aigües residuals fins a les seves instal·lacions de tractament.

Temes d’investigació:

• Tractament anaeròbic d’aigües residuals
• Eliminació i recuperació de nutrients
• Recuperació de compostos de valor afegit
• Control i mitigació de gasos d’efecte d’hivernacle        • Control d’olors, toxicitat i corrosió en embornals

Investigadors