Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Dos investigadors de l’ICRA, entre els primers científics d’Espanya segons el ranking internacional Research.com

Dimarts, 15 Novembre 2022

– Damià Barceló, director de l’ICRA, i Mira Petrovic, cap de l’Àrea de Qualitat i Seguretat de l’Aigua de l’ICRA, ocupen la posició número 4a d’Espanya. Barceló al rànquing general que classifica els millors científics i científiques del món i Petrovic en la categoria específica de millors científiques del món.

– Rànquing realitzat per Research.com, la plataforma acadèmica líder per a investigadors, després d’analitzar més de 166.000 perfils de científics de tot el món

– La llista de les millors científiques del món 2022 de Research.com pretén oferir més visibilitat dels èxits científics de les dones “encara que en el rànquing general per països, en què apareixem 7 científics espanyols, és significatiu que no hi hagi cap dona –lamenta Damià Barceló–. En aquest sentit, cal continuar treballant per brindar més igualtat d’oportunitats per a les dones a la ciència”.

– Per a Mira Petrovic: «La baixa presència de dones entre els millors científics d’Espanya és preocupant, però la situació no és millor en altres països europeus (…) És trist però per cada dona científica als rànquings apareixen 10 homes científics» – assegura la cap de l’Àrea de Qualitat i Seguretat de l’Aigua de l’ICRA.

Dos investigadors de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) figuren com a quarts millors científics d’Espanya, segons Research.com, la plataforma acadèmica líder per a investigadors. Damià Barceló, director de l’ICRA, al rànquing general, que classifica els millors científics i científiques del món, i Mira Petrovic, cap de l’Àrea de Qualitat i Seguretat de l’Aigua de l’ICRA, en la categoria específica de millors científiques del món 2022.

Més de 166.000 perfils de científics han estat analitzats per formular una classificació que es realitza d’acord amb la mètrica de l’índex H proporcionada per Microsoft Academic Graph. Això converteix l’ICRA en una de les institucions amb més investigadors en els llocs més alts d’aquest rànquing, i reforça la posició capdavantera de l’entitat al panorama científic espanyol.

Damià Barceló, director de l’ICRA i investigador dels problemes ambientals en l’àmbit de la qualitat de l’aigua

El director de l’ICRA, Damià Barceló, se situa en la posició número 4 d’Espanya i 419 del món d’una classificació que permet conèixer una visió general de quin és l’estat actual de la recerca per part dels principals estudiosos del seu camp. Es tracta d’un rànquing compartit regularment per universitats destacades d’arreu del món com el MIT, Harvard, Oxford i la Universitat de Cambridge.

Barceló porta més de 40 anys de carrera dedicada a la Química Ambiental i els seus treballs per resoldre els principals problemes en l’àmbit de la qualitat de l’aigua són transcendentals. Les seves contribucions més importants han estat especialment relacionades amb el desenvolupament de mètodes per controlar la contaminació orgànica dels anomenats “contaminants emergents” (plaguicides polars, tensioactius –detergents–, disruptors endocrins i productes farmacèutics, drogues il·lícites i nanomaterials basats en carboni o ful·lerens, en residus i aigües naturals).

Durant els darrers deu anys, la seva recerca ha obtingut resultats clau a nivell internacional que ha proporcionat valuoses dades de seguiment per a l’avaluació de riscos d’aigües superficials, residuals i subterrànies, així com ha proporcionat resultats avançats en estudis de risc i remediació de contaminants emergents.

A més, des del 2010 està catalogat entre els científics més citats internacionalment (ISI Highly Cited), pel nombre i la qualitat excepcional de les seves publicacions, amb un índex de Hirsch de 141 (113) i un nombre total de citacions superior a 92,7 mil (> 62 k) i més de 1380 publicacions (font Google Scholar el 07/10/2019, Scopus).

El rànquing mundial complet de Research.com està disponible aquí: https://research.com/scientists-rankings/best-scientists

Mira Petrovic, investigadora del comportament dels contaminants orgànics emergents en tractaments d’aigua residual i potable

Per la seva part, Mira Petrovic, cap de l’Àrea de Qualitat i Seguretat de l’Aigua de l’ICRA i investigadora ICREA, ocupa també la quarta posició d’Espanya i la 433 del món del rànquing de millors dones investigadores. La idea que hi ha darrere d’aquest rànquing de científiques és el d’oferir més visibilitat dels èxits científics de les dones, i mostrar que mereixen les mateixes oportunitats de ser representades i elogiades per la seva feina.

Professora d’Investigació ICREA, Petrovic és llicenciada en Enginyeria Química, (1988), MSc en Química Ambiental (1991) i PhD en Ciències Químiques (1995) per la Universitat de Zagreb, Croàcia. El seu principal camp de recerca és l’estudi de la destinació i el comportament dels contaminants orgànics emergents (fàrmacs i disruptors endocrins) en tractaments d’aigua residual i potable. Les línies específiques de recerca inclouen l’estudi de les transformacions biòtiques i abiòtiques dels contaminants emergents, identificació dels productes de transformació, elucidació de les vies de transformació, estudi de la presència i distribució de contaminants emergents al medi aquàtic i avaluació del risc ambiental.

L’àrea de recerca liderada per Petrovic cerca donar una resposta completa i eficient als problemes i reptes relacionats amb la qualitat de l’aigua, particularment en l’àmbit mediterrani.

El rànquing mundial complet està disponible aquí: https://research.com/scientists-rankings/best-female-scientists

Reconeixement a les dones científiques

Tal com s’explica a la descripció del rànquing mundial de dones científiques: “Som dolorosament conscients que la investigació acadèmica continua sent una professió predominantment masculina (…). El nostre objectiu és inspirar les dones que es plantegen una carrera científica i als responsables de la presa de decisions de tot el món amb l’exemple de dones d’èxit a la comunitat científica”.

Amb aquest rànquing Research.com busca oferir més visibilitat dels èxits científics de les dones “tot i que al rànquing general per països, en què apareixem 7 científics espanyols, és significatiu que no hi hagi cap dona –lamenta el director de l’ICRA–. En aquest sentit, cal continuar treballant per brindar més igualtat d’oportunitats per a les dones a la ciència”.

Per a Mira Petrovic: “La baixa presència de dones entre els millors científics d’Espanya és preocupant, però la situació no és millor en altres països europeus. Si mirem rànquings, per exemple a l’àrea de Química a Alemanya, la primera dona ocupa el lloc 43 , ia França i Bèlgica entre les primeres 15 posicions no hi ha dones. A Ciències Ambientals la situació és una mica millor però només hi ha entre 1 i 3 dones en les primeres 20 posicions. A Espanya en ambdues categories sóc l’única dona entre els primers 15 llocs (5 i 6, respectivament) És trist però per cada dona científica apareixen als rànquings 10 homes científics” –assegura la cap de l’Àrea de Qualitat i Seguretat de l’Aigua de l’ICRA.

Sobre l’lnstitut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)

L’ICRA és un centre  multidisciplinari de recerca en aigua creat el 26 d’octubre de 2006, pel govern de la Generalitat de Catalunya. A més, és un centre CERCA adscrit a la UdG i compta amb l’impuls dels seus patrons: el Departament de Recerca i Universitats, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Universitat de Girona (UdG).

És un referent internacional que aposta per la investigació del cicle integral de l’aigua, en matèria de recursos hídrics, qualitat de l’aigua, en el sentit més ampli de la paraula (química, microbiològica, ecològica, etc.) i tecnologies de tractament i d’avaluació i la transferència d’aquest coneixement a la societat i al teixit empresarial i industrial.

La recerca que s’hi duu a terme es refereix a tots els aspectes relacionats amb l’aigua, especialment aquells que tenen a veure amb el seu ús racional i els efectes de l’activitat humana sobre els recursos hídrics.

Comparteix