Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Estada “José Castillejo” de personal de recerca TiA a l’NTUA d’Atenes

Dimarts, 16 Novembre 2021

L’augment de la demanda d’aigua i la disminució de la disponibilitat natural d’aigua dolça condueixen a un augment de l’estrès hídric a la regió mediterrània i altres àrees caracteritzades per escassetat d’aigua. La disponibilitat i la seguretat de fonts d’aigua alternatives són el focus de nombroses activitats de recerca en curs. Les solucions basades en la natura (NBS) com els aiguamolls construïts, els estanys i les parets verdes han sorgit com a alternatives per facilitar la reutilització de l’aigua. No obstant això, la majoria dels estudis encara es fan a escala pilot i manca informació amb aigües i condicions reals.

Entre els mesos d’agost i octubre, l’investigador de l’àrea de Tecnologies i Avaluació (TiA) de l’ICRA, Gianluigi Buttiglieri va realitzar l’estada “José Castillejo” a Grècia amb l’objectiu de conèixer, treballar i mostrejar NBS, però també altres tecnologies de tractaments i solucions per a la recollida, el tractament i la reutilització d’aigües reals (residual, grisa, de pluja, de mar). Tot emmarcat en el context de l’economia circular en àrees caracteritzades per escassetat d’aigua i per estudiar els microcontaminants orgànics, tant a les aigües com als sòls i als cultius regats amb aigua regenerada.

Durant l’estada es van visitar diverses solucions tecnològiques a les tres illes de LesbosMykonos i Tinos i es van portar a terme mostreigs a Lesbos. L’estada es va inscriure dins el projecte europeu HYDROUSA () liderat per l’NTUA d’Atenes (prof. Malamis, Mamais, Noutsopoulos) i amb la col·laboració de molts actors locals i internacionals.

Comparteix