Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

TECNOLOGIES i AVALUACIÓ

Aquesta àrea de recerca desenvolupa i avalua metodologies i tecnologies per optimitzar i millorar les diferents seccions del sistema urbà de l’aigua. Es centra en l'aplicació de tecnologies emergents d'optimització de recursos per al subministrament d'aigua, el tractament avançat d'aigües residuals, la recuperació i reutilització d’aigües regenerades i dels recursos extrets.

L'àrea de recerca té una perspectiva integral dels processos implicats en el cicle urbà de l’aigua, des del punt d’extracció, passant al consum humà-industrial i de tornada del recurs aigua al sistema natural. Aquests objectius s’aconsegueixen a través de l’aplicació de tecnologies emergents i que optimitzin els recursos dels subministraments d’aigües, dels tractaments d’aigües residuals, regenerades i reutilitzades. El punt de partida de la recerca d’aquesta àrea és una perspectiva inclusiva dels processos integrats que la caracteritzen, des dels rius fins al consum humà i al retorn cap al sistema. El desenvolupament de tecnologies està relacionat amb aquelles que poden ser més útils i de baix cost, al temps que s’intenta aconseguir una reducció i optimització dels consum dels recursos relacionats amb la sequera i millorament del producte final.

Cap d'Àrea

Maite Pijuan és investigadora de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua i responsable de l’Àrea d’Investigació de Tecnologies i Avaluació.

Maite va obtenir el doctorat en Enginyeria Ambiental a la Universitat Autònoma de Barcelona el 2004. Després de 6 anys de postdoc a l’Advanced Water Management Centre (The University of Queensland, Austràlia) es va incorporar a l’ICRA amb un contracte Ramón i Cajal. El 2015 va obtenir un plaça permanent de Research Scientist. Les seves línies d’investigació es centren en el camp del tractament biològic d’aigües residuals, amb especial interès en els nous processos de tractament d’aigües, la recuperació d’energia i nutrients i la mitigació dels gasos d’efecte hivernacle.

Maite ha publicat 75 articles científics (índex H-32, Scopus, agost 2020), una patent internacional i 4 capítols de llibre. Ha participat en més de 20 projectes competitius (7 com a IP) i diversos projectes de consultoria amb la indústria i ha supervisat 8 tesis doctorals.

Línies de recerca