Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Especialitzada en l’anàlisi molecular de gran varietat de matrius aquoses (fonts de consum humà, biofilm fluvial, sediments, aigües residuals, fangs actius) a partir de l’extracció d’alta qualitat d’àcids nucleics (ADN i ARN).

L’aplicació de tècniques moleculars tals com la PCR i la qPCR, permet la detecció i quantificació de qualsevol gen diana en les mostres dels usuaris. L’UTBM s’ha especialitzat en la quantificació de gens de resistència d’un ampli ventall de famílies d’antibiòtics (ARGs), en consonància amb els compostos que es detecten a la UEM, fomentant la transversalitat dels laboratoris que conformen els SCT.

L’UTBM també disposa d’una Instal·lació Radioactiva amb fonts no encapsulades, que permet l’estudi amb els radionúclids 3H, 14C, 35S utilitzant equipament recomanat per mostres on es requereixi alt nivell de sensibilitat.

Serveis

 • Estudi de comunitats bacterianes
 • Caracterització i quantificació d’elements gènics relacionats amb activitat antropogènica
 • Caracterització i quantificació del resistoma
 • Anàlisi de toxicitat aguda (microtox) i mutageneïcitat (test Ames) en mostres d’aigua
 • Anàlisi de radioisòtops (3H, 14C, 35S)

Gens Resistència a Antibiòtics

 • Sulfonamides

  sull, sulll

 • Macròlids

  ermB

 • Tetraciclines

  tetM, tetW, tetO

 • Betalactàmics

  blaTEM, blaNDM, blaOXA-46, blaKPC, blaSHV, blaCTX

 • Quinolones

  qnrA, qnrS

 • Polimixines

  mcr1

Altres gens rellevants

 • Comunitat bacteriana

  16S rDNA

 • Indicador contaminació antropogènica

  intl1

 • Indicador estrés bacterià

  recA, soxS

 • Resistència metalls

  czcA, pbrT

 • Fusobacterium nucleatum

  fus

 • E.coli

  uidA

Equipament

 • Centrífuga de grans volums, Avanti J-26 XPI

 • Equip de centelleig, TriCarb 2910 TR, Perkin-Elmer

 • Fotodocumentador, GelDoc Xr+, Bio-rad

 • Homogeneïtzador, FastPrep 24, MP Biomedicals

 • Microtox, Model 500, SDI Environmental

 • Termociclador PCR quantitativa, CFX96, Bio-rad

 • Termociclador PCR convencional, 2720, Applied Biosystems

 • Termociclador PCR gradient, Veriti, Applied Biosystems

 • Qubit, 2.0, Invitrogen

 • Centrífuga refrigerada, 5804 R, Eppendorf

Equip humà