Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

La Unitat compta amb diverses càmeres acoblades als equips que permeten l’emmagatzematge en alta qualitat de les imatges capturades, que posteriorment poden ser analitzades a través dels software instal·lats, permeten gran varietat de mesures i càlculs.

La Unitat de Microscòpia (UM) posa a l’abast dels investigadors i dels usuaris externs l’equipament, l’assistència tècnica i la formació especialitzada necessària per desenvolupar tasques d’observació i anàlisi de l’estructura microscòpica d’organismes provinents de sistemes aquàtics ambientals, mostres biològiques complexes (tals com biofilm) i mostres d’aigua de reactors i plantes pilot.

Serveis

  • Detecció i quantificació de poblacions procariotes mitjançant marcatge amb sondes fluorescents específiques
  • Estudi de diatomees utilitzant tècnica de Nomarski (DIC)
  • Anàlisi i quantificació de bacteris mitjançant tinció d’àcids nucleics
  • Anàlisi de procariotes en columna d’aigua, sense necessitat de fixació
  • Anàlisi de micro i macroinvertebrats a través de visualització amb microscopi estereoscòpic.

Equipament

  • Microscopi invertit, Eclipse Ti-S, Nikon

  • Microscopi d’epifluorescència, Eclipse 80i, Nikon

  • Microscopi estereoscòpic, SMZ-1000, Nikon

Equip humà