Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

La Unitat d’Espectrometria de Masses (UEM) pretén ser un referent en la determinació de contaminants químics emergents en aigües residuals, naturals i de consum.

Amb l’adquisició d’instrumentació tecnològicament avançada es proporciona solucions analítiques en matèria d’identificació i quantificació de compostos orgànics a nivells traça que són d’interès global. La UEM es divideix en dues subunitats en funció de la tècnica cromatogràfica a la qual s’associa:

CROMATOGRAFIA DE GASOS ACOBLADA A ESPECTROMETRIA DE MASSES (GC-MS)

La Unitat d’Espectrometria de Masses associada a Cromatografia de Gasos (UEM GC-MS) centra la seva activitat en la identificació i quantificació de compostos orgànics pertanyents a diferents famílies, com serien els hidrocarburs aromàtics policíclics, subproductes de desinfecció, etc., mitjançant metodologies multiresidus.
La disponibilitat d’equipament de darrera generació permet afrontar els reptes que es plantegen en matèria mediambiental, tant des del punt de vista de sensibilitat com de la monitorització nous contaminants emergents.

Serveis

 • Servei de pesada de compostos tòxics/citotòxics mitjançant cabina de seguretat
 • Àcids grassos volàtils
 • Metà
 • Subproductes de Desinfecció (DBPs)
 • Compostos Orgànics Volàtils (VOCs)
 • Hidrocarburs Aromàtics Policíclics (PAHs)
 • Pesticides Organoclorats (POCs)
 • Triclosan i metabòlits
 • Nitrosamines
 • Àcids haloacètics
 • Determinació de microplàstics, en preparació.
 • Ftalat de bis(2-etilhexil) (DEHP)

Equipament

 • Cromatògraf de gasos amb detecció per espectròmetre de masses de triple quadrupol (GC-MS/MS), TRACE 1300 TSQ9000, Thermo Fisher Scientific.

 • Cromatògraf de gasos (GC) amb detector d’ionització de flama (FID) i detector de captura d’electrons (ECD), Trace GC Ultra, Thermo Fisher Scientific.

 • Pirolitzador acoblat a cromatògraf de gasos amb espectròmetre de masses de simple quadrupol (Pyr-GC/MS), Pyr EGA/PY-3030D, Frontier, GC 8890 MS5977B Inert Plus, Agilent.

Equip humà

CROMATOGRAFIA DE LÍQUIDS ACOBLADA A ESPECTROMETRIA DE MASSES (LC-MS)

La Unitat d’Espectrometria de Masses associada a Cromatografia de Líquids (UEM LC-MS) s’ha especialitzat en l’anàlisi dirigit de contaminants orgànics en mostres aquoses mitjançant l’ús de mètodes multiresidu. El catàleg analític consta de més de 150 compostos incloent fàrmacs, antibiòtics, pesticides, disruptors endocrins, etc.
La Unitat també ofereix un nou servei d’anàlisi no dirigit mitjançant la Cromatografia de Líquids acoblada a Espectrometria de Masses d’Alta Resolució (LC-HRMS).

Serveis

 • Servei de pesada de compostos tòxics/citotòxics mitjançant cabina de seguretat
 • Pesticides
 • Antibiòtics
 • Disruptors Endocrins (EDCs)
 • Watch List
 • Fàrmacs (PhACs)
 • Anàlisis no dirigit de compostos desconeguts

Equipament

 • Cromatògraf de líquids d’ultra eficàcia acoblat a un espectròmetre de masses híbrid de triple quadrupol i trampa lineal, Acquity UPLC-MS QTRAP 5500, Waters-SCIEX.

 • Cromatògraf de líquid acoblat a espectròmetre de masses triple quadrupol, EQUAN UPLC-MS TSQ Vantage, ThermoFisher Scientific.

 • Cromatògraf de líquid acoblat a espectròmetre de masses de alta resolució, Vanquish UPLC-HRMS Orbitrap Exploris 120, Thermo Fisher Scientific.

Equip humà