Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

La Unitat d’Anàlisi Química (UAQ) ofereix una solució integral en la determinació d’un ampli ventall de paràmetres fisicoquímics per a diferents tipus de masses d’aigües (des de residuals fins a naturals) mitjançant l’ús de tècniques analítiques avançades.

Les metodologies aplicades es basen en procediments estandarditzats i adequats a la tipologia de la mostra objecte d’anàlisi, tenint en compte tant el nivell de concentració com la presència de substàncies que puguin interferir. El funcionament protocol·litzat del laboratori garanteix la competència tècnica de la Unitat, a la vegada que vetlla per la gestió sostenible dels recursos mitjançant un pla de millora contínua.

Serveis

 • Determinacions potenciomètriques

 • pH
 • Conductivitat
 • Alcalinitat
 • Demanda Química d’Oxigen (DQO)
 • Nitrogen Kjeldahl Total (TKN)
 • Amoni (Nitrogen amoniacal)
 • Determinacions respiromètriques

 • Demanda Biològica d’Oxigen (DBO)
 • Determinacions gavimètriques

 • Sòlids totals (TS)
 • Sòlids totals en suspensió (TSS)
 • Sòlids en suspensió volàtils (VSS)
 • Determinacions per combustió

 • Carboni Orgànic Total (TOC)
 • Carboni Inorgànic Total (TIC)
 • Nitrogen Total (TN)
 • Anàlisi elemental: C, H, N, S
 • Determinacions espectrofotomètriques

 • Nitrits
 • Nitrats
 • Amoni
 • Fosfats
 • Fòsfor Total (PT)
 • Silicats
 • Absorbància
 • Determinacions per cromatografia iònica

 • Anions: F, ClO2, Cl, NO2, Br, SO4, NO3, ClO3, PO4, IO3, I
 • Sulfurs: S2, SO3, S2O3
 • Cations: Li, Na, NH4, Mg, K, Ca
 • Duresa Total
 • Duresa Permanent
 • Duresa Temporal

Equipament

 • Cromatògraf iònic, ICS5000, Dionex

 • Analitzador Carboni Orgànic Total, (TOC) i Nitrogen Total (TN), TOC-V CSH (230) TNM-1, Shimadzu

 • Analitzador elemental, Truspec Micro CHNS, LECO

 • Balança analítica 6 decimals, XP6, Mettler Toledo

 • Equip Demanda Química d’Oxigen (DQO): digestor, CSB 24/E, Behr i valorador, 814, Metrohm

 • Mesurador Demanda Bioquímica d’Oxigen (DBO), OXITOP OC100, WTW

 • Equip Kjeldahl: digestor K-438, Buchi i valorador K-370, Buchi

 • Valorador Alcalinitat, 855, Metrohm

 • Analitzador discret, Smartchem 140, AMS Allianc

 • Espectrofotòmetre, UV-1800, Shimadzul

Equip humà