Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

QUALITAT DE L’AIGUA

L'àrea de Qualitat i Seguretat de l'Aigua vol donar una resposta completa i eficaç als problemes i reptes relacionats amb la qualitat de l'aigua, especialment a la regió mediterrània. Ho fem considerant tant la contaminació química com microbiològica de les masses d'aigua, permetent identificar les eines necessàries per a la seva gestió i preservació adequada.

El principal objectiu d’aquesta àrea és definir les concentracions, el destí i els mecanismes d'acció dels contaminants químics i els patògens transmesos per l'aigua, tant al medi aquàtic natural com als sistemes urbans (tractament d'aigua potable, tractament d'aigües residuals i sistemes de reutilització). Per fer-ho, apliquem mètodes analítics químics i microbiològics d'avantguarda per avaluar la qualitat i les característiques de les aigües superficials, les aigües subterrànies i les aigües tractades, incloent-hi tant les fonts d'aigua potable com les aigües residuals. Els efectes dels contaminants químics i microbiològics s'avaluen des de la perspectiva ”Una salut”, que reconeix la connectivitat dels éssers humans, els animals i el medi ambient.

Cap d'Àrea

Professora d’Investigació ICREA, és llicenciada en Enginyeria Química, (1988), MSc en Química Ambiental (1991) i Dra en Ciències Químiques (1995) per la Universitat de Zagreb, Croàcia. El seu principal camp de recerca és l’estudi de la destinació i el comportament dels contaminants orgànics emergents (fàrmacs i disruptors endocrins) en tractaments d’aigua residual i potable. Les línies específiques de recerca inclouen l’estudi de les transformacions biòtiques i abiòtiques dels contaminants emergents, identificació dels productes de transformació, elucidació de les vies de transformació, estudi de la presència i distribució de contaminants emergents al medi aquàtic i l’avaluació del risc ambiental.

Línies de recerca