Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Mas Pla, Josep

  • jmas@icra.cat
  • Departament

    Recerca

    Categoria

    Research Professor Associated