• cap7
 • cap hometia
 • cap home lab
 • cap homeriu
 • cap1
 • cap homebiofilm2
 • cap homeaigua
 • probetescap home
 • cap4
CERCADOR DE PROJECTES
Cerca els projectes de l'ICRA en una o totes les Àrees de Recerca.
 • Recursos i ecosistemes
 • Qualitat de l'aigua
 • Tecnologies i avaluació
CERCADOR GENERAL
Cerca noticies, activitats, publicacions i ofertes de treball
CERCADOR DE PERSONES
Cerca les persones de l'ICRA.

Activitats

Notícies

31/05/2017

CERCA Conference 2017

Delegació del Govern davant la UE a Brussel·les (227, Rue de la Loi, Wetstraat | 1040 Bruxelles, B

Fostering excellence in research for the benefit of society Wednesday, 31 May 2107 CERCA agglutinates 41 top performing centres, in all scientific disciplines, publishing over 4.000 WoS papers...

20/06/2017

ICRA seminar: USING SCIENCE TO MANAGE FUNCTIONAL ENVIRONMENTAL FLOWS IN CALIFORNIA'S REGULATED RIVER SYSTEMS, SARA YARNELL, PhD, Research Hydrologist, Center for Watershed Sciences- University of California, Davis

12:00 Sala d'Actes - ICRA

Building on previous environmental flow discussions and a growing recognition that hydrogeomorphic processes are inherent in the ecological functionality and biodiversity of riverscapes, this research proposes a functional-flows approach to managing heavily modified rivers. The approach focuses on retaining specific process-based components of the hydrograph, or functional flows, rather than attempting to mimic the full natural flow regime. Key functional components include wet-season initiation flows, peak magnitude flows, recession flows, dry-season low flows, and interannual variability. We illustrate the importance of each key functional flow using examples from western US rivers with seasonably predictable flow regimes. To maximize the functionality of these flows, connectivity to morphologically diverse overbank areas must be enhanced in both space and time, and consideration must be given to the sediment-transport regime. The work includes guiding principles for developing functional flows or incorporating functional flows into existing environmental flow frameworks. “USING SCIENCE TO MANAGE FUNCTIONAL ENVIRONMENTAL FLOWS IN CALIFORNIA'S REGULATED RIVER SYSTEMS" SARA YARNELL, PhD, Research Hydrologist, Center for Watershed Sciences- University of California, Davis   ...

29/05/2017

ICRA participa en la 11a Festa de la Ciència

Barcelona

El Dr. Gianluigi Buttiglieri de l'Àrea de Tecnologies i Avaluació de l'ICRA, và  participar aquest dissabte 27 de maig en les xerrades organitzades en el marc...

10/05/2017

L'ICRA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Analitzen els sistemes i tecnologies per al tractament i descontaminació de nitrats en aigües subterrànies granollersinforma.com - 10...