Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

RECURSOS i ECOSISTEMES

Aquesta àrea de recerca investiga la dinàmica espacial i temporal dels recursos hídrics i els seus efectes potencials, així com l’estructura i la funció dels ecosistemes aquàtics continentals.

Es dona un èmfasi especial a les irregularitats en els recursos i als efectes que tenen els usos del sòl i el canvi climàtic sobre els recursos i els ecosistemes, particularment en l’àrea mediterrània.

Cap d'Àrea

Investigador de recerca a l’ICRA des del 2009, i actualment cap de l’àrea de Recursos i Ecosistemes. Amb un Doctorat en ecologia fluvial, obtingut a la Universitat de Barcelona el 2004, els seus principals interessos científics són l’ecologia de sistemes fluvials temporals, els efectes ecològics de contaminants emergents, així com les transformacions que experimenten, la gestió integrada del sistema urbà de l’aigua, i les solucions en base a natura per al sanejament d’aigües residuals en zones urbanes. Així doncs, la seva recerca engloba tant aspectes de ciència bàsica com aplicada, i formenta la recerca inter- i transdiciplinar. En relació a la producció cientifica, ha publicat vora 100 publicacions, que han resultat en un h-index de 43 i 4700 citacions ( segons Google scholar el 24 d’Agost del 2022), 4 capítols de llibre, una patent (p4103/2012), la participació en 19 projectes de recerca nacionals o internacionals, i la supervisió de 6 tesis doctorals.

Línies de recerca