Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Comas Matas, Joaquim

  • jcomas@icra.cat
  • Departament

    Recerca

    Categoria

    Research Professor Associated