Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Membres

 • President

  Joaquim Nadal Farreres

  Conseller de Recerca i Universitats

  Generalitat de Catalunya

 • Vicepresident

  Joaquim Salvi

  Rector

  Universitat de Girona

Vocals

 • Joan Gómez Pallarés

  Director general de Recerca - DREU

  Generalitat de Catalunya

 • Laia Arnal Arasa

  Directora General de Societat del Coneixement, Transferència i Territori

  Generalitat de Catalunya

 • Anna Albar

  Directora general del Parc Científic i Tecnològic

  Universitat de Girona

 • Maria Pla de Solà-Morales

  Vicerectora de Recerca i Transferència de Coneixement

  Universitat de Girona

 • Josep M. Sangrà Franci

  Cap del Departament de Determinació Tributària

  Agència Catalana de l'Aigua

 • Secretari patró

  Laia Pellejà

  Directora CERCA-DGR

  Generalitat de Catalunya

 • Subsecretari no patró

  Josep M. Alcoberro Pericay

  Assessor Legal de CERCA-DGR

  Generalitat de Catalunya