Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

El consell científic de l'ICRA és nomenat pel patronat de la fundació.

Està composat per un nombre no determinat de científics de reconegut prestigi internacional en les diferents àrees temàtiques en les que l’ICRA desencolupa la seva recerca.

Les seves funcions són garantir la qualitat de la recerca planificada i realitzada a l’ICRA.

Es pot consultar i descarregar la composició actual del consell científic: