Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Els òrgans de govern de l'ICRA, patronat i la seva comissió delegada anomenada Junta de govern, nomenen dos comitès assessors: consell empresarial i social i consell científic assessor.

La Direcció és l’òrgan que du a terme la direcció constant i immediata de les activitats de l’ICRA i és assumida pel Professor Damià Barceló.

Hi ha disponible informació detallada i actualitzada de la direcció de l’ICRA a la secció organització de la plana web de l’ICRA.

L’activitat de recerca de l’ICRA s’organitza al voltant de tres àrees de recerca i diferents departaments de suport a la mateixa.