Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Us donem la benvinguda a la Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA).

Aquest institut de recerca va ser creat el 26 d’octubre de 2006 pel govern de la Generalitat de Catalunya en el marc del Programa de Centres de Recerca de Catalunya (CERCA) i fou inaugurat el 7 d’octubre de 2009.

Compta amb l’impuls dels seus patrons: el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya (DREU), l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Universitat de Girona (UdG).

El Govern català ha apostat per l’ICRA com a centre multidisciplinari de recerca en aigua.

És un referent internacional que aposta per la investigació del cicle integral de l’aigua, en matèria de recursos hídrics, qualitat de l’aigua, en el sentit més ampli de la paraula, (química, microbiològica, ecològica, etc…) i tecnologies de tractament i d’avaluació i la transferència d’aquest coneixement a la societat i al teixit empresarial i industrial.

L’ICRA, donada la importància de l’aigua com a recurs fonamental en la vida i la problemàtica que l’envolta, pretén convertir-se en un pol de coneixement amb ressò internacional en ciència i tecnologia de l’aigua.

La recerca que es fa a l’ICRA està relacionada amb tots els aspectes relacionats amb l’aigua, en especial aquells que tenen a veure amb el seu ús racional i els efectes de l’activitat humana sobre els recursos hídrics.

L’ICRA s’interessa en particular per investigar i resoldre els impactes de la sequera, així com els aspectes de qualitat en el tractament i reutilització d’aigües, dedicant una atenció preferent a la Mediterrània.

En resum, l’ICRA ha estat creat per a desenvolupar una recerca multidisciplinària de qualitat en l’àmbit de l’aigua.

La Direcció és l’òrgan que du a terme la direcció constant i immediata de les activitats de l’ICRA i és assumida pel Professor Damià Barceló.