Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Els Comptes anuals formulats pel patronat de l’ICRA, així com el corresponent informe d’auditoria poden ser consultats i descarregats.