Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

L’ Edifici H2O, seu de l'ICRA, neix el 7 d'octubre de 2009

L’Edifici H₂O, seu de l’ICRA, neix el 7 d’octubre de 2009 amb l’objectiu de potenciar l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) com una infraestructura de país, clau dins el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI), que ha de consolidar l’aposta per l’economia del coneixement.

La nova seu de l’ICRA, amb el seu emblemàtic Edifici de l’Aigua, acull equips investigadors de primer nivell, instal·lacions amb tecnologies capdavanteres i projectes de recerca capaços d’atreure el millor talent, en l’àmbit nacional i internacional, per tal d’abordar amb èxit els reptes plantejats per la complexa i transversal problemàtica de l’aigua.

Amb més de 20 laboratoris i d’altres espais destinats a oficines, magatzems i plantes pilot

Amb més de 20 laboratoris i d’altres espais destinats a oficines, magatzems i plantes pilot, equipats tant per a treballs de recerca en anàlisi química o biològica com per a l’experimentació en ambients aquàtics, o bé equipats amb equips informàtics per a projectes d’àmbit econòmic i social, el complex ofereix espais de recerca compartits, plataformes d’anàlisi i sales amb equipament multimèdia, entre d’altres.

L’equipament científic de l’ICRA ha estat cofinançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat (MINECO) i pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013.

L’Edifici H2O consta de 3 mòduls (M1, M2 i M5) – i una superfície construïda de 6.770 m2

destinats a la transferència de coneixement a les empreses i la societat, a la formació continuada, capacitació i especialització de tècnics i a impulsar línies i projectes de recerca.

  • El mòdul M1

    està destinat a serveis comuns. A la planta baixa hi ha l’entrada de l’edifici i la recepció, així com la sala de juntes i les sales d’actes. A la primera planta, s’hi engloben els serveis administratius i de direcció de l’Institut. A la segona planta hi ha espais comuns de menjador i de lectura per als investigadors i les investigadores.

  • El mòdul M2

    està destinat a despatxos i laboratoris d’investigació, i s’hi destina una planta per a cada una de les tres àrees de recerca de l’ICRA.

  • El mòdul M5

    hi ha els espais de recerca transversal i els Serveis Científics i Tècnics. Globalment, l’edifici consta de planta baixa, dues plantes pis i una planta soterrani.

Dins del període 2010-2011, i en marc de la subvenció nominativa PGE 2010 (MICINN), ICRA s’ha dotat de l’equipament científic necessària per a la posada en funcionament de les línies de recerca AI.1 Processos Hidrològics, AII.4 Resposta ecotoxicologica de la biota als contaminants i AIII.4 Operacions Unitàries. Actualment, aquestes línies són: AI.1 Processos Hidrològics i Recursos Hídrics, AII.4 Aigua i Salut i AIII.4 Modelització, avaluació i suport a la decisió per a la sostenibilitat i la resiliència de l'aigua urbana.

Així mateix s’ha millorat i complementat els laboratoris de les línies ja existents AI.2 Sistemes Lacustres i Embasaments i AI.4 Modelització d’Ecosistemes i conques. Actualment, aquestes línies són: AI.2 Biogeoquímica aquàtica i AI.4 Serveis ecosistèmics relacionats amb l’aigua dolça i solucions basades en la natura.