Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Nombre d'Efectius

En aquest apartat es pot consultar la informació referent al nombre d’efectius d’acord a les dades publicades al Banc de Dades d’Ocupació Pública. Aquestes dades inclouen el recompte de personal eventual i conjuntural.

En aquest apartat, es pot accedir a les convocatòries de personal laboral ofertades per ICRA. La finalitat d’aquestes convocatòries és la de seleccionar el personal més idoni per desenvolupar les funcions assignades segons la especialitat del lloc de treball ofert en el marc dels principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat.

Relació de Llocs de Treball (RLT)

En aquest apartat es pot consulta la Relació de Llocs de Treball d’ICRA.

Classificació Professional ICRA

En aquest apartat es pot consultar la Classificació Professional d’ICRA.

Representació Sindical

El 14 de Juny de 2017, es va constituir el Comitè d’Empresa format per 8 membres (5 Representants dels Treballadors/es i 3 Representants d’empresa).

Actualment, l’ICRA no ha tingut ni té cap alliberat per motius sindicals.