Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

El patronat de l'ICRA és el màxim òrgan de govern de la fundació.

La seva estructura així com les persones que el formen pot ser consultada i descarregada: