Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Els pressupostos de l’ICRA s’aproven anualment segons la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya i pot ser consultat i descarregat.